Til bakaPrenta
Sveitarstjórn - 259

Haldinn á skrifstofu sveitarfélagsins,
09.01.2020 og hófst hann kl.
Fundinn sátu: Anton Kári Halldórsson sveitarstjóri,
Elín Fríða Sigurðardóttir aðalmaður,
Guðmundur Jón Viðarsson aðalmaður,
Lilja Einarsdóttir oddviti,
Rafn Bergsson aðalmaður,
Christiane L. Bahner aðalmaður,
Guri Hilstad Ólason varamaður,
Margrét Jóna Ísólfsdóttir ritari.
Fundargerð ritaði: Margrét Jóna Ísólfsdóttir, Skrifstofu- og fjármálastjóri


Dagskrá: 
Almenn mál
Fundarstjóri óskar eftir leyfi fundarmanna til að bæta við á dagskrá lið 2, Styrkumsókn vegna sérverkefnis á sviði umhverfismála og lið 5 Krónan; Festi; Sátt við Samkeppniseftirlit. Aðrir liðir færast til samræmis.Samþykkt samhljóða.
1. 2001020 - Málefni Hsu í Rangárþingi eystra
Sveitarstjórn þakkar Díönu og Ara fyrir góðan og upplýsandi fund.
 
Gestir
Díana Óskarsdóttir - 12:15
Ari Sigurðsson - 12:15
2. 1912002 - Styrkumsókn vegna sérverkefnis á sviði umhverfismála
Sveitarstjórn fagnar frumkvæði Smáratúns í þágu umhverfismála.
Sveitarstjórn samþykkir að styðja við verkefnið með því að lána ílát á meðan á rannsókninni stendur. Auk þess er sveitarstjóra falið að kanna möguleika á frekari aðkomu sveitarfélagsins að verkefninu með það að sjónarmiði að verkefnið skili samfélagslegum ávinningi.
Samþykkt samhljóða.
 
Gestir
Arndís Soffía Sigurðardóttir - 14:00
3. 1909107 - Úttekt á vegum í Rangárþingi eystra
Erindi frestað til næsta fundar.
4. 2001015 - Þorrablótshald í íþróttahúsinu á Hvolsvelli
Miðað við innsend gögn hefur þorrablót á Hvolsvelli verið rekið með tapi undanfarin ár, vegna leigukostnaðar við búnað sem blótshald í íþróttahúsinu krefst. Sveitarstjóra og oddvita falið að ræða við formann þorrablótsnefndar um mögulega lausn á málinu.
Samþykkt samhljóða.
Þorrablót-bréf.pdf
5. 2001005 - Ósk um kaup á landi
Umrætt land hefur sveitarfélagið nýlega keypt af Héraðsnefnd Rangæinga. Sveitarstjórn telur mikilvægt að selja ekki land sem er í nágrenni við þéttbýlið Hvolsvöll og er því ósk um kaup á landi hafnað. Komi einhvertíman til þess að sveitarstjórn ákveði að selja hlut af landi sínu verður það auglýst opinberlega til sölu.
Samþykkt samhljóða.
7. 2001011 - Héraðssambandið Skarphéðinn; Beiðni um fjárstuðning fyrir 2020
Sveitarstjórn samþykkir að styrkja HSK um 100 kr. á hvern íbúa sveitarfélagsins.
Samþykkt samhljóða.
bréf til Rangárþings eystra 2019.pdf
8. 2001019 - Styrkbeiðni vegna reksturs Aflsins 2020
Sveitarstjórn sér sér ekki fært að verða við styrkbeiðni að svo stöddu.
Samþykkt samhljóða.
Bréf til sveitafélaga 2019.pdf
9. 1912049 - Tvöföld skólavist
Lagt fram erindi forstöðumanns Skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu, þar sem óskað er eftir afstöðu sveitarstjórnar til hugmynda um tvöfalda skólavist. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur gefið út leiðbeinandi álit um tvöfalda skólavist barns í leik- eða grunnskóla, dags. 1. október 2019.
Sveitarstjórn Rangárþings eystra er sammála þeirri afstöðu sem kemur fram í niðurstöðu álits Sambands íslenskra sveitarfélaga og telur að hafna eigi slíkum beiðnum.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að Lilja Einarsdóttir formaður Fræðslunefndar grunn- og leikskóla verði tilnefnd sem tengiliður Rangárþings eystra við forstöðumann skólaþjónustu.
Samþykkt samhljóða.
Tvöföld skólavist.pdf
leidbeinandi-alit-um-tvoefalda-skolavist-undirr-frkvstj-011019.pdf
Almenn mál - umsagnir og vísanir
10. 2001023 - Umsögn; Austurvegur 10; rekstrarleyfi
Sveitarstjóra falið að veita umsögn þegar umsagnaraðilar á vegum sveitarfélagsins hafa veitt sína umsögn.
Samþykkt samhljóða
11. 2001025 - Umsögn; Tækifærisleyfi; Þorrablót Gunnarshólma
Sveitarstjóra falið að veita umsögn þegar umsagnaraðilar á vegum sveitarfélagsins hafa veitt sína umsögn.
Umsókn.pdf
Fundargerðir til staðfestingar
12. 1912045 - 1. fundur verkefnahóps um mat á sameiningu sveitarfélaga
Fundargerð 1. fundar starfshóps um mat á smeiningu sveitarfélaga staðfest.
Samþykkt samhljóða.
Fundagerð 1. fundar.pdf
13. 1912001F - Skipulagsnefnd - 80
Fundargerð samþykkt samhljóða í heild sinni.
13.1. 1802046 - Fornhagi; Deiliskipulag
Deiliskipulagstillagan nær til 15 ha svæðis jarðarinnar Fornhagi L189779. Þar er annars vegar um að ræða 6,3 ha tjaldsvæði þar sem gert er ráð fyrir tjöldum, ferðavögnum, húsbílum og hjólhýsum og hins vegar 8,7 ha svæði fyrir allt að 50 gistihús, 400 m2 þjónustuhúss, 100 m2 salernis- og sturtuaðstöðu og 145 m2 grillhúss.

Deiliskipulagstillagan var auglýst frá 20. nóvember sl. með athugasemdarfresti til 1. janúar sl. Engar athugasemdir komu fram á auglýsingartíma tillögunnar. Umsagnir bárust frá lögboðnum umsagnaraðilum. Í umsögn Minjastofnunar Íslands kemur fram engar vísbendingar um fornleifar finnist á skipulagssvæðinu en vakin er athygli á garði sem liggur vestan og norðan við hið skipulagða svæði. Skipulagsnefnd tekur undir athugasemd Minjastofnunar um að mikilvægt sé að garðinum verði ekki raskað að óþörfu. Í umsögn Umhverfisstofnunar er bent á að skv. vistgerðarkorti Náttúrufræðistofnunar Íslands séu vistgerðir með hátt verndargildi innan skipulagssvæðis ásamt ríku fulgalífi. Að auki bendir Umhverfisstofnun á að tillagan muni hafa umtalsvert rask í för með sér í formi vegagerðar, bílastæða, húsbygginga o.s.frv. Skipulagsnefnd bendir á að Náttúrufræðistofnun Íslands var sérstaklega fengin til þess að skoða umrætt svæði m.t.t. áhrifa á votlendi og vistkerfi svæðisins. Í umsögn Náttúrufræðstofnunar er ekki gerð athugasemd við umfang eða staðsetningu skipulagssvæðis. Að mati Náttúrufræðistofnunar er verndargildi þess svæðis sem er innan deiliskipulagsreits mjög takmarkað og ekki sé ástæða til að gera athugasemd við þessa framkvæmd með það í huga. Kostur við svæðið er að stutt er inn á vegi og þarf því ekki að koma til mikillar vegalagningar yfir mýrarsvæði. Skiplagsnefnd bendir á að óhjákvæmilega hafi framkvæmdin rask í för með sér en að því verði haldið í algjöru lágmarki meðan á framkvæmdatíma stendur. Í umsögn Vegagerðarinnar er bent á að halda skuli fjölda tenginga við þjóðvegi í lágmarki og vanda skuli útfærslu þeirra í samræmi við gildandi veghönnunarreglur. Skipulagsnefnd tekur undir athugasemd Vegagerðarinnar. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að aðalskipulagsbreytingin verði samþykkt og send til staðfestingar Skipulagsstofnunar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Samþykkt sveitarstjórnar
Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulagsnefndar. Sveitarstjórn samþykkir deiliskipulagstillöguna á Fornhaga og að hún verði send skipulagsstofnun til staðfestingar skv. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
13.2. 1901006 - Fornhagi; Aðalskipulagsbreyting
Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur til að gerð verði breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024. Skipulagssvæðið nær til 15 ha svæðis jarðarinnar Fornhagi L189779. Þar er annars vegar um að ræða 6,3 ha tjaldsvæði þar sem gert er ráð fyrir tjöldum, ferðavögnum, húsbílum og hjólhýsum og hins vegar 8,7 ha svæði fyrir allt að 50 gistihús, 400 m2 þjónustuhúss, 100 m2 salernis- og sturtuaðstöðu og 145 m2 grillhúss.

Aðalskipulagsbreytingin hefur verið auglýst skv. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og umsagnarfrestur liðinn. Umsagnir bárust frá lögboðnum umsagnaraðilum. Í umsögn Minjastofnunar Íslands kemur fram engar vísbendingar um fornleifar finnist á skipulagssvæðinu en vakin er athygli á garði sem liggur vestan og norðan við hið skipulagða svæði. Skipulagsnefnd tekur undir athugasemd Minjastofnunar um að mikilvægt sé að garðinum verði ekki raskað að óþörfu. Í umsögn Umhverfisstofnunar er bent á að skv. vistgerðarkorti Náttúrufræðistofnunar Íslands séu vistgerðir með hátt verndargildi innan skipulagssvæðis ásamt ríku fulgalífi. Að auki bendir Umhverfisstofnun á að tillagan muni hafa umtalsvert rask í för með sér í formi vegagerðar, bílastæða, húsbygginga o.s.frv. Skipulagsnefnd bendir á að Náttúrufræðistofnun Íslands var sérstaklega fengin til þess að skoða umrætt svæði m.t.t. áhrifa á votlendi og vistkerfi svæðisins. Í umsögn Náttúrufræðstofnunar er ekki gerð athugasemd við umfang eða staðsetningu skipulagssvæðis. Að mati Náttúrufræðistofnunar er verndargildi þess svæðis sem er innan deiliskipulagsreits mjög takmarkað og ekki sé ástæða til að gera athugasemd við þessa framkvæmd með það í huga. Kostur við svæðið er að stutt er inn á vegi og þarf því ekki að koma til mikillar vegalagningar yfir mýrarsvæði. Skiplagsnefnd bendir á að óhjákvæmilega hafi framkvæmdin rask í för með sér en að því verði haldið í algjöru lágmarki meðan á framkvæmdatíma stendur. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að aðalskipulagsbreytingin verði samþykkt og send til staðfestingar Skipulagsstofnunar skv. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Samþykkt sveitarstjórnar
Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulagsnefndar. Sveitarstjórn samþykkir aðalskipulagsbreytinguna á Fornhaga og að hún verði sendi Skipulagsstofnun til staðfestingar skv. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
13.3. 1910047 - Umsókn um lóð; Ormsvöllur 6
Naglverk ehf Óskar eftir því að fá úthlutað lóðinni Ormsvöllur 6b samkvæmt meðfylgjandi umsókn.

Skipulagsnefnd samþykkir úthlutun á lóðinni Ormsvöllur 6b.

Samþykkt sveitarstjórnar
Sveitarstjórn samþykkir úthlutun á lóðinni Ormsvöllur 6b.
13.4. 1912007 - Deiliskipulag, breyting - Þingheimar
Óskað er eftir breytingu á deiliskipulagi á jörðinni Þingheimar L172470, áður Forsæti 3. Breytingin felur í sér stækkun á skipulagssvæðinu til suðvesturs um ca 50m. Innan stækkunarinnar er afmarkaður nýr byggingarreitur D þar sem heimilt er að byggja skemmu/hesthús allt að 500 m2 að stærð. Hámarkshæð byggingar er 7m. Byggingarreitir/lóðir A, B og C verður breytt úr frístundahúsalóðum í íbúðarlóðir.

Að mati skipulagsnefndar er um óverulega breytingu á deiliskipulagi að ræða og meginforsendur breytinganna liggja fyrir í aðalskipulagi Rangárþings eystra. Skipulagsnefnd samþykkir breytinguna og leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði afgreidd skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með grenndarkynningu.

Samþykkt sveitarstjórnar
Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulagsnefndar og samþykkir að deiliskipulagstillagan á Þingheimum verði afgreidd skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með grenndarkynningu.
13.5. 1912031 - Deiliskipulag; Nýr ofanbyggðarvegur á Hvolsvelli
Um er að ræða nýtt deiliskipulag af svokölluðum Ofanbyggðarvegi. Vegurinn mun liggja frá hringtorgi við Þjóðvegi nr. 1, sem staðsett verður vestan við Hvolsvöll. Frá hringtorginu mun vegurinn liggja norður fyrir byggðina á Hvolsvelli og tengjast Nýbýlavegi.

Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagsgerð verði heimiluð. Skipulagsnefnd samþykkir framkomna skipulagslýsingu og að hún verði kynnt fyrir almenningi og send til umsagnar til lögboðinna umsagnaraðila skv. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Samþykkt sveitarstjórnar
Sveitarstjórn samþykkir framkomna skipulagslýsingu á nýju deiliskipulagi ofanbyggðarvegs og heimilar deiliskipulagsgerð. Sveitarstjórn samþykkir að gerð verði breyting á aðalskipulagi sem unnin verði samhliða deiliskipulaginu.
13.6. 2001003 - Umsókn um lóð; Ormsvöllur 15
Spesían ehf Óskar eftir því að fá úthlutað lóðinni Ormsvöllur 15 samkvæmt meðfylgjandi umsókn.

Skipulagsnefnd samþykkir úthlutun á lóðinni Ormsvöllur 15 með fyrirvara um að, fyrir 1. júlí 2020, verði grenndarstöð Sorpstöðvar Rangárvallasýslu fundinn framtíðar staðsetning. Að öðrum kosti fellur úthlutun lóðarinnar úr gildi frá og með sama tíma.

Samþykkt sveitarstjórnar
Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulagsnefndar og samþykkir úthlutun lóðarinnar Ormsvöllur 15 með þeim fyrirvörum sem um er getið í fyrrgreindri bókun.
14. 1912002F - Stjórn Brunavarna Rangárvallasýslu bs. - 62
Fundargerð 62. fundar stjórnar Brunavarna Rangárvallasýslu staðfest.
Samþykkt samhljóða.
14.1. 1912034 - Slökkvistöð á Hellu; Útboð 2. verkhluta

Jón Sæmundsson frá Verkís fer yfir núverandi stöðu framkvæmda. Farið yfir útboðsgögn sem hafa verið unnin. Stjórn samþykkir að útboð 2. verkhluta, Dynskálar 49, Hellu - Frágangur, verði auglýst 17. desember. Tilboð verði opnuð 21. janúar og verklok verði þann 15. maí 2020.
Samþykkt samhljóða.

Samþykkt sveitarstjórnar
62. fundur stjórnar Brunavarna.pdf
15. 1912004F - Fræðslunefnd grunnskóla og leikskóla - 45
Fundargerð 45. fundar Fræðslunefndar grunnskóla og leikskóla staðfest.
Samþykkt samhljóða.
15.1. 1910078 - Leikskólinn Örk; almenn málefni

Starf leikskólans Arkar gengur vel. Jafnt og þétt er verið að aðlaga börn 12 mánaða og eldri. Enginn biðlisti og mönnun góð.

Samþykkt sveitarstjórnar
15.2. 1912042 - Áfallaáætlun Leikskólans Arkar

Drög löggð fram til kynningar.

Samþykkt sveitarstjórnar
15.3. 1910083 - Hvolsskóli; almenn mál

Birna fer yfir daglegt starf í Hvolsskóla. Allt í föstum skorðum og gengur ágætlega. Mönnun er góð.

Samþykkt sveitarstjórnar
15.4. 1912040 - PISA 2018 - Helstu niðurstöður á Íslandi

Birna fer yfir niðurstöður PISA á landsvísu. Ekki eru samanburðarniðurstöður fyrir Hvolsskóla til að bera saman við. Miklar umræður sköpuðust varaðandi aðgerðir til að bæta læsi og þrautsegju nemenda.

Samþykkt sveitarstjórnar
15.5. 1912039 - Sprotasjóður; umsóknir um styrki

Nefndin hvetur skólastjórnendur til að sækja um í sjóðinn séu einhver verkefni framundan sem falla undir auglýst áhersluverkefni.

Samþykkt sveitarstjórnar
15.6. 1912041 - Menntaverðlaun Suðurlands 2018; óskað eftir tilnefningum

Rætt um hugmyndir að tilnefningu verkefnis.

Samþykkt sveitarstjórnar
15.7. 1912043 - 45. fundur fræðslunefndar; önnur mál

Næsti fundur fræðslunefndar ákveðinn miðvikudaginn 15. janúar klukkan 14:00. Haldinn í Hvolsskóla.

Samþykkt sveitarstjórnar
Fræðslunefnd grunnskóla og leikskóla - 45.pdf
16. 2001010 - 208. fundur stjórnar Sorpstöðvar Rangárvallasýslu
Fundargerð 208. fundar stjórnar Sorpstöðvar Rangárvallasýslu staðfest.
Samþykkt samhljóða.
Fundargerð; 208. fundur stjórnar.pdf
17. 1912027 - Héraðsnefnd Rangæinga; 4. fundur 5.12.19
Fundargerð 4. fundar Héraðsnefndar Rangárvallasýlsu staðfest.
Samþykkt samhljóða.
Fundargerð Héraðsnefndar 05.12.19.pdf
Fundargerðir til kynningar
18. 2001012 - 201. fundur Heilbrigðisnefndar Suðurlands
Lagt fram til kynningar.
fundargerd_201_fundar_HSL.pdf
19. 2001016 - 551. fundur stjórnar SASS; 29.11.2019
Lagt fram til kynningar.
Fundargerð 551. fundar stjórnar SASS.pdf
20. 2001024 - 5. fundur stjórnar Skógasafns
Lagt fram til kynningar.
5. fundur stjórnar Skógasafns 001.pdf
21. 2001013 - Samband íslenskra sveitarfélaga; 877. fundur stjórnar
Lagt fram til kynningar.
Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga - 877 fundur.pdf
Mál til kynningar
22. 1912047 - Ályktun v. kjara leikskólakennara
Lagt fram til kynningar.
Sveitarstjórn áréttar að samningsumboð f.h. sveitarfélaga hefur Samband Íslenskra sveitarfélaga. Í Rangárþingi eystra hefur þó verið á undanförnum árum hlúð vel að starfsumhverfi leikskólakennara. Styrkir til menntunnar hafa verið veittir og undirbúningstími kennara sem og ófaglærðra starfsmanna hefur verið lengdur umfram samninga. Tilraunaverkefni varðandi styttingu vinnuvikunnar er við líði á leikskólanum. Mönnun er umfram lágmarksþörf og fjöldi nemenda á deild færri en hámörk leyfa. Menntunarstig starfsmanna innan leikskólans er hátt og er sveitastjórn stolt af starfseminni og sínum starfsmönnum.
Ályktun á jólafundi FL og FSL des 2019 um starfsumhverfi.pdf
23. 2001014 - Consensa, kynning á útboðsþjónustu
Lagt fram til kynningar.
Consensa - Útboðsþjónusta.pdf
24. 2001022 - Breytingar á samþykktum um stjórn og fundarsköp vegna laga og reglugerða um mat á umhverfisáhrifum
Lagt fram til kynningar. Sveitarstjóra falið að vinna að endurskoðun og breytingum á samþykktum sveitarfélagsins í samræmi við ábendingar.
Samþykkt samhljóða.
Breytingar á samþykktum um stjórn og fundarsköp vegna laga og reglugerða um mat á umhverfisáhrifum .pdf
25. 2001021 - Safnmappa; þingsályktanir og frumvörp til umsagnar 2020
Sveitarstjóra falið að senda inn umsögn við frumvörp um stofnun Miðháhlendisþjóðgarðs og þjóðgarðastofnun í samræmi við umræður á fundi.
Samþykkt samhljóða.
Frá nefndasviði Alþingis - 434. og 435. mál til umsagnar.pdf
Frá nefndasviði Alþingis - 436. mál til umsagnar.pdf
stjfrumvarp-hálendisþjóðgarður_ (1).pdf
stjfrumvarp - þjóðgarðastofnun (1).pdf
Skýrsla Hálendisþjóðgarður.pdf
Fyrri bókanir Rangárþings eystra.pdf
26. 2001018 - Ný umferðarlög taka gildi um áramótin
Lagt fram til kynningar.
Ný umferðarlög taka gildi um áramótin.pdf
27. 2001017 - Breytingar á gjaldskrá Landskerfis bókasafna hf. á árinu 2020
Lagt fram til kynningar.
Breytingar á gjaldskrá bókasafna hf. á árinu 2020.pdf
28. 1906053 - Aukafundaseta sveitarstjórnamanna 2019
Lagt fram til kynningar.
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl.  

Til bakaPrenta